skip to Main Content

RESPONSABLE LOGÍSTICA Ref.: 2022106

Empresa del 3er sector de renom i prestigi del sector serveis i industrial d’IGUALADA, selecciona un/a RESPONSABLE de LOGÍSTICA

Exercirà les funcions següents

Gestionar l’organització logística de l’empresa, comprenent aspectes econòmics i operatius, per donar resposta a les necessitats d’aprovisionament, producció i distribució, preveient la disponibilitat dels recursos a aquest efecte.

 • Gestionar la planificació global i totes les activitats de control del flux de materials i productes acabats.
 • Definir els sistemes logístics de l’organització i la metodologia per resoldre els problemes plantejats als sistemes i mètodes operatius.
 • Definir els recursos humans i tècnics necessaris per a la logística de l’organització.
 • Establir els criteris de les funcions operatives de la programació i la gestió logística i fer-ne el seguiment i control.
 • Controlar el desenvolupament de l’organització logística i establir les relacions entre la política logística i els objectius del servei dels clients interns i externs.
 • Definir la col·laboració logística amb clients i proveïdors/es, cercant l’optimització de la cadena logística.
 • Analitzar els requeriments necessaris per a les inversions logístiques i assessorar sobre les implicacions logístiques de l’empresa d’un canvi en termes de cost/inversió.
 • Recomanacions sobre l’ús de les TIC a les funcions logístiques i assessorament sobre els canvis tecnològics.
 • Preparar les normes i els procediments relacionats amb la seguretat, la salut laboral i ambiental dins l’àrea logística.
 • Avaluar l’eficàcia del sistema logístic i dels processos de transport de l’empresa, i introduir solucions de millora.
 • Elaborar estudis de millora i optimització de recursos i processos en relació amb fluxos interns de materials, determinant els recursos necessaris i elaborant el pressupost que implicaria un canvi en el procés logístic.
 • Establir els criteris adequats per al tractament de la informació i per a l’elaboració de proporcions o indicadors.

Es requereix

 • Grau enginyeria en organització industrial/ Enginyeria en tecnologia industrials/ Logística i negocis marítims.
 • Experiència mínima de 3 anys en posició semblant.

Les competències a continuació descrites

 • Comunicació eficaç
 • Orientació al client
 • Capacitat metòdica i de rigor
 • Compromís amb la qualitat del Treball
 • Treball en equip

S’ofereix

 • Salari (/14): 40.000€–45000€ b/a
Back To Top
×Close search
Search
Obrir xat
1
Necessites ajuda?
Deixa'ns un missatge i contactarem amb tu rapidament!