El seu nom *

El seu e-mail *

El seu telèfon

Assumpte

Missatge *

RESPONSABLE MANTENIMENT ELECTROMECÀNIC TORN NIT Ref.: 2018101

Empresa pública de Barcelona, pertanyent a una corporació industrial, necessita un/a RESPONSABLE MANTENIMENT ELECTROMECANIC TORN NIT

Exercirà les següents funcions

 • És el responsable de la conservació en bon estat dels equips i les instal·lacions mitjançant les accions de manteniment predictiu, preventiu i correctiu necessaris, vetllant per l’òptim funcionament de tota la planta i del personal al seu càrrec.
 • Assignarà conjuntament amb el Cap de Manteniment, les ordres de treball i supervisarà les actuacions del personal.
 • Realitza les reparacions de les avaries i anomalies que es produeixen a les instal·lacions.
 • Coordina els treballs de manteniment de les empreses externes que es troben treballant a les instal·lacions. Permisos de treball.
 • Garanteix el compliment dels programes de manteniment preventiu i desenvolupa la seva implementació d´acord a l´establert pel Cap de Manteniment.
 • Assegura el compliment de pla de millora continua elaborat pels Caps de Manteniment i Producció.
 • Identifica i detecta amb l’Encarregat de Magatzem els stocks per a realitzar qualsevol tasca de manteniment preventiu i/o correctiu planificat.
 • Realitza les propostes o sol·licituds de compra.
 • Es responsable de la seguretat dels treballs i els treballadors al seu càrrec i del compliment estricte de les directrius i normes de prevenció de riscos laborals, de qualitat i medi ambient.
 • Participarà en la investigació de tots els accidents i incidents que es produeixin dins del seu torn.
 • Conèixer, complir i fer complir els requisits del SIG en matèria de Prevenció de Riscos, Qualitat i Medi ambient que li siguin d’aplicació directa.

Es requereix

 • Formació tècnica
 • Titulació de Recurs preventiu (60h)
 • 3-4 anys com a responsable de manteniment en instal·lacions de producció amb equipament mecànic, electrònic i hidràulic amb personal a càrrec.

Valorable:

 • Carnet de manipulador de carretó elevador
 • Carnet de manipulador de cistella elevadora
 • Carnet de manipulador de plataforma elevadora
 • Certificat de treballs en espais confinats
 • Certificat de treballs en alçades
 • Certificat de treballs en Alta Tensió

Competències

 • Treball en equip
 • Iniciativa/Autonomia
 • Resolució de problemes
 • Lideratge
 • Empowerment
 • Planificació/Organització
 • Flexibilitat/Adaptabilitat
 • Comunicació eficaç

S’ofereix

 • Horari: de dilluns a divendres de 22.00h a 6.00h
 • Salari: 28000€30000€ b/a

El seu nom i cognoms *

El seu e-mail *

Telèfon *

Referència de l'oferta *

Pugi el seu CV *

Accepto LOPD (*)
Veure Política de privacitat