skip to Main Content

7 beneficis de Gestió per Competències a empreses

Per què 7 beneficis de Gestió per Competències a empreses? Reprenent el fil de l’últim post , Els beneficis de la Gestió per Competències (també) per a les pimes i davant el suggeriment en un comentari d’argumentar els avantatges de la gestió per competències , he decidit explicitar oferint , així mateix, al final d’aquest article , dos exemples reals d’aplicació d’aquesta metodologia.

Es parla molt de compromís , motivació , reconeixement , lideratge , comunicació , orientació al client , desenvolupament del talent , visió estratègica , innovació , autonomia o iniciativa , competències totes demandades en els empleats de les empreses , en major o menor mesura, que difícilment la persona podrà desenvolupar en el seu màxim potencial si no s’articula una estratègia al seu voltant . És aquí on la Gestió per Competències ofereix el seu valor , en la maximització del rendiment de l’empleat aconseguint , al mateix temps, que aquest se senti valorat , en el sentit més extens , i motivat en el compliment de les seves tasques professionals , en unir els interessos de l’empresa amb els del col · laborador , sigui aquest de base , supervisor o directiu .

7 beneficis de Gestió per Competències a empreses

Bé implantada , per fases o en la seva totalitat , cada empresa és diferent , i seguint les tres premisses bàsiques perquè la seva implantació sigui un èxit … ,

I. suport total de la propietat i / o de la direcció per a dur a terme , fins a les últimes conseqüències , la implantació de la nova política de gestió de persones.

II. alineació de les competències , tant les específiques, per àrees o departaments,  com les generals , amb la Missió , Visió i Valors , que totes les empreses explícitament o implícitament posseeixen .

III. elaboració d’un pla específic de comunicació pedagògica , i no merament informativa , dissenyat per divulgar la fita que es vol aconseguir.

… aportarà els següents beneficis :

1. Eina eficaç per a la gestió del canvi i la millora de la gestió en existir una vertebració competencial de tots els empleats , la gestió dels recursos humans adquireix una simplificació de gran valor en etapes de canvi o millora organitzativa .

2. Implantar el model de gestió per competències facilita l’avaluació contínua de l’acompliment de forma generalitzada , de manera que la millora professional personal i del lloc de treball està en contínua progressió integrant-se en el dia a dia de l’organització.

3. Alinear les competències específiques i genèriques demandades per l’empresa amb les detingudes pel treballador , integra els objectius de l’organització amb els de la persona , de manera que es genera un compromís o implicació personal de l’empleat centrat a aconseguir un alt grau d’excel · lència en les competències identificades en cada perfil professional , incrementant el rendiment d’acord amb les metes assignades .

4. Introdueix un nou model de lideratge , facilitador i capacitador donant com a fruit , un clima laboral de mútua cooperació .

5. Adaptació de la persona al lloc i a la cultura organitzativa , en treballar per competències , té com a conseqüència un increment en la satisfacció i motivació de la persona alhora que li permet maximitzar la seva eficiència, tenint l’apreciació que és el que s’espera d’ells i quina és la seva contribució a la consecució dels objectius organitzatius .

6. Els resultats de l’avaluació de l’acompliment proporcionen la base , en el seu tram variable , per establir un sistema de remuneració més just , equitatiu i eficient fruit de confiar la valoració del lloc a criteris objectius i quantificables . En el cas de no existir una part variable s’aconsella introduir o incloure algun tipus de benefici en forma de gratificació .

7. Vehicula un model integrador de desenvolupament professional conseqüència de la gestió integral de recursos humans per competències la qual comprèn des de la descripció de llocs de treball , selecció , avaluació de l’acompliment , fins arribar a la promoció professional , tot vertebrat pel nexe que constitueix el desenvolupament progressiu d’unes competències genèriques.

Manel Macià Martí

Director a TALENTIA GESTIÓ 

Back To Top
×Close search
Search
Obrir xat
1
Necessites ajuda?
Deixa'ns un missatge i contactarem amb tu rapidament!