skip to Main Content

Balanç de competències: tècnica d’inserció laboral

Les circumstàncies actuals del mercat de treball i de l’economia accentuen la importància de conèixer i enriquir el propi potencial professional de joves o adults aturats davant el canvi en el que ja estem immersos . Hem de deixar de lamentar-nos esperant que ens caiguin les ofertes laborals . Les ocupacions tal com fins ara les havíem conegut han passat a la història. Les jornades de 8 hores, els contractes fixos romandran, però per a una immensa minoria. Què fer?

No podem esperar que les nostres autoritats siguin conscients i ens solucionin el problema. Nosaltres els ciutadans hem de passar a l’acció,  ser proactius!

Davant l’evident falta de formació de moltes persones , que malauradament han caigut en la desocupació, hi ha una metodologia que contribueix a que els aturats generin unes noves expectatives professionals al marge dels seus anteriors experiències laborals.

” Un mètode d’autoanàlisi assistit de les competències, de les actituds, dels interessos i motivacions professionals i del potencial d’una persona en funció de la posada a punt per part de la persona mateixa del seu propi projecte de desenvolupament professional , d’inserció laboral o de formació ocupacional”. (Alberici i Serreri, 2005)

El Balanç de Competències és una acció que té per objecte permetre als treballadors analitzar les seves pròpies competències professionals i personals , així com les seves actituds i motivacions , per tal de definir un projecte professional.

És una tècnica basada en l’autoavaluació, que suposa la posada en marxa d’un procés pel qual es guia a la persona perquè identifiqui, seleccioni i es comprometi amb aquelles opcions professionals que resulten més coherents en permetre a les persones prendre consciència del es seves pròpies competències i motivacions, facilitant el camí cap a la construcció d’un projecte professional coherent amb les oportunitats que ofereix el mercat de treball.

Si bé és una tècnica pròpia de l’orientació professional, implica en si mateixa una activitat avaluadora que pot canalitzar fins a  la incorporació al món laboral o el desenvolupament professional de joves o adults desocupats.

El balanç de competències suposa la utilització de diferents mètodes de recollida de dades, incloent tests psicològics, entrevistes, biografies o l’observació en el context laboral, entre d’altres. A través d’ells , es recullen dades sobre la història professional dels subjectes, destacant les seves experiències professionals i extraprofessionals, les seves experiències formatives, competències adquirides, interessos i motivacions. En l’elaboració del balanç de competències el subjecte aprèn a descriure i avaluar les seves competències personals, professionals i socials, i a elaborar projectes professionals que es basen en la comparació entre les competències que posseeix i les exigides per un determinat perfil professional.

El procés de balanç permet a les persones col · locades o en recerca de treball , sintetitzar i obtenir resultats referits als següents objectius:

 • Actualitzar les pròpies competències .
 • Aprendre a conèixer-se millor .
 • Posar en marxa un projecte professional .
 • Definir els mitjans i les modalitats per realitzar-lo.

Per dur a terme el balanç aquest es divideix en tres fases:

1a Àrea . Acollida i informació sobre el que suposarà el procés:

 • Es substància a través de l’entrevista.
 • S’informa la persona sobre les etapes i procediments del balanç.
 • Es procura crear un clima de confiança.
 • Es verifica que la participació és voluntària.
 • S’analitza la demanda a través de l’explicitació de les motivacions i expectatives.

2a Àrea . Aprofundiment i investigació amb ajuda de l’orientador:

 • Identificar i reconstruir els coneixements , les habilitats i els recursos psicosocials…
 • Valorar els coneixements i els recursos utilitzables
 • Analitzar i valorar les competències professionals

3a Àrea . Síntesi , devolució i conclusió del balanç:

 • Es redacta una síntesi personal del procés viscut.
 • S’expliciten a l’usuari els elements significatius del balanç.
 • Es redacta el projecte professional i el consegüent pla d’acció en forma d’estratègies operatives, temporalització, modalitat i instruments.
 • Àrees que s’han d’activar en la realització del balanç:

1a àrea : el propi jo.

 • Biogràfic: personal, educatiu, professional.
 • Ideal: el desig, les expectatives.
 • Període de temps: passat, present i futur.
 • Identificació dels coneixements, de les habilitats, dels recursos disponibles, de l’experiència, tècnica i professional.
 • Autoavaluació de les fortaleses, dels punts crítics i àrees que es desenvoluparan.
 • Primera hipòtesi de professionalitat a aprofundir.

2a àrea : l’ambient.

 • Desenvolupament del mercat de treball, visió de conjunt de les professions.
 • Prospectives de futur en base a estimacions i processos formatius professionals.
 • Comprovació dels recursos personals i professionals posseïts i contextos d’aplicació.

3a àrea : hipòtesi del projecte i comprovació de la seva viabilitat.

 • Anàlisi i avaluació de les competències en relació al disseny de les hipòtesis projectuals.
 • Comprovació de la viabilitat.

4a àrea : projecte i pla d’acció.

 • Identificació de competències transferibles i possibles àrees de desenvolupament.
 • Reflexió sobre el procés de balanç i anàlisi de les fases intermèdies.
 • Creació del projecte de desenvolupament professional i posada a punt del pla operatiu.
 • Aquest instrument no solucionarà la situació d’atur de tots els ciutadans però aconseguirà que una bona part dels que s’acullin a aquests programes veuran com a mínim reforçada la seva autoestima com a persones, descobrint competències i/o habilitats personals desconegudes, utilitzables en aquest nou entorn professional el qual demanda persones polivalents carregades amb competències transversals.

Manel Macià Martí 

Director a TALENTIA GESTIÓ 

Back To Top
×Close search
Search
Obrir xat
1
Necessites ajuda?
Deixa'ns un missatge i contactarem amb tu rapidament!