skip to Main Content

Beneficis Gestió x Competències també a pimes

Com? Beneficis Gestió x Competències també a pimes? Quan escoltem al nostre ministre d’Economia , el president de la patronal o la senyora Lagarde , directora gerent de l’FMI , proposar que es redueixin els salaris amb l’objectiu d’augmentar la competitivitat de les empreses , opció debatible , ningú els interpel·la amb una simple i punyent pregunta : “per què les grans empreses generen una competitivitat més gran percebent sous per sobre de la mitjana de les petites pimes ?”

Entenc que aquesta major competitivitat sigui en part causa de factors no relacionats amb polítiques de recursos humans : més poder de negociació amb els proveïdors , menor cost de l’energia o economies d’escala , però hi ha un factor que les pimes si poden adaptar al seu funcionament habitual i aquest no és altre que la implementació d’una gestió de persones que es recolzi , en una cosa tan simple, com una eficaç adequació de la persona al lloc de treball i al seu entorn organitzatiu .Beneficis Gestió x Competències també a pimes

Una de les qüestions que diferencien la gran empresa transnacional de la petita empresa (i diria que extensiu a l’empresa tradicional espanyola) és el focus en el negoci i la menysvaloració que fa de l’estratègia i del desenvolupament dels professionals que hi treballen . Quan se’ls comenta sobre aquest tema, una resposta habitual sol ser, “això és per a grans empreses!” … Al que sempre responc “¿i no serà per això que les grans empreses arriben a ser grans?”, i el mateix està passant amb la gestió per competències, un tema que es veu com massa teòric i conceptual i que la major part d’empresaris i micro empresaris, no concep les implicacions i beneficis que els aportaria.

Aconseguir el descrit anteriorment , naturalment , no és tasca fàcil , però tampoc és necessari un complex entramat de consultors sinó comptar amb l’efectiva aquiescència de la direcció i amb experts que acreditin realment el seu coneixement sobre la metodologia a implantar, amb la finalitat que la pime , o micropime , rendibilitzi la seva inversió en un breu lapse temporal .

Moltes empreses han incorporat la gestió de recursos humans basada en competències laborals com una eina per millorar la productivitat i mantenir un clima positiu en les relacions amb els seus empleats . La justificació es troba en els intents de millorar els nivells de productivitat i competitivitat mitjançant la mobilització del coneixement i de la capacitat d’aprendre de l’organització. Es fa evident així , la tendència de revalorització de l’aportació humana a la competitivitat organitzacional.

La gestió per competències abasta les tradicionals àrees de la gestió del talent humà en l’organització: selecció , remuneració , formació , avaluació i promoció. Quan parlem de “talent” no ens referim exclusivament als empleats amb funcions directives o amb gran qualificació, en absolut, les empreses les formen persones i totes, des de l’empleat de base fins l’alt directiu, han i poden aportar la seva part de valor a l’organització, produeixi aquesta béns o serveis.

Els beneficis que aporta són els següents:

  • Eina eficaç per a la gestió del canvi i la millora de la gestió .
  • Facilita l’avaluació contínua de l’acompliment de forma generalitzada .
  • Integra els objectius de l’empresa amb els de la persona .
  • Introdueix un nou model de lideratge , facilitador i capacitador .
  • Vehicula un model integrador de desenvolupament professional .
  • S’estableix un sistema de remuneració més just , equitatiu i eficient .

És aconsellable en les petites pimes implantar aquest model de gestió, per àrees o departaments amb la finalitat d’anar adaptant de mica en mica el canvi a tota l’empresa , amb l’objectiu que aquesta no es vegi perjudicada en el seu quefer quotidià entenent aquest com una possible pertorbació del clima laboral .

Paral · lelament , per evitar el recel dels empleats , es gestionarà la seva implementació amb una alta dosi de pedagogia comunicativa ja que es requereix de la seva interiorització positiva i no d’una interpretació bel · ligerant a l’statu quo establert.

Aquestes dues pautes de comportament , per part de la direcció i comandaments intermedis , no han de ser menyspreades en absolut doncs  el positivisme dels empleats cap a una millora organitzacional és un pilar fonamental en la consecució dels nous valors i cultura organitzativa .

Manel Macià Martí 

Director a TALENTIA GESTIÓ

Mercedes Hortelano Vázquez de Prada

Consultora d’estratègia i desenvolupament.

Back To Top
×Close search
Search
Obrir xat
1
Necessites ajuda?
Deixa'ns un missatge i contactarem amb tu rapidament!