skip to Main Content

Avaluem les actituds dels responsables: l’avaluació 360º

L’avaluació 360º de l’acompliment individual pretén proporcionar feedback a les persones dels nivells alts i mitjans-alts de les organitzacions per a la millora i desenvolupament de les seves competències professionals. Aquest mètode amplia l’eficàcia de l’avaluació de l’acompliment en el sentit que les persones que participen en l’avaluació, a més de l’immediat superior, són els llocs col•laterals i els dependents.

Les empreses obtenen els seus millors resultats mitjançant la síntesi o harmonització d’objectius, estratègies i plans d’acció i una determinada manera de fer les coses: cultura, valors i desenvolupament de competències (actituds). És obvi que l’acompliment de les persones incideix en els resultats que obtenim, pel que avaluar als empleats és vital si es desitja una total alineació d’aquests amb els objectius de l’empresa.

Aquest instrument, molt valuós per la seva eficàcia, ha de ser implementat amb intel•ligència doncs les possibles reaccions emocionals tant en avaluadors, «aquesta és la meva», com en avaluats, «què s’han cregut», s’han de tenir en compte i neutralitzar a l’hora d’escollir els avaluadors. Per tant, s’ha de ser molt curós en elegir les persones que duran a terme l’avaluació si prèviament s’han detectat tensions professionals incrmentant al màxim el nombre d’avaluadors, per neutralitzar l’efecte tendenciós d’algun avaluador, i potser, en altres casos, es requereixi d’una tasca prèvia de comunicació sobre la necessària objectivitat per evitar personalitzacions i implicacions emocionals i el possible deteriorament de relacions. És imprescindible que l’avaluat no conegui la identitat dels avaluadors doncs el que es pretén evitar són possibles coaccions perjudicials o efectes d’amiguisme.

Avaluem les actituds dels responsables: l’avaluació 360º

Metodologia:

  • Els qüestionaris utilitzats han de ser administrats partint d’una total confidencialitat.
  • Un cop el gestor, departament de rrhh o consultor extern, rep els resultats, s’analitzen, es redacta un informe i es trasllada a la direcció i a l’avaluat, i aquests els confronten amb la pròpia autoavaluació.
  • L’informe ha de convidar a una reflexió personal, per lo que el contingut i la redacció han de ser presentats de manera clara i entenedora.
  • Per finalitzar es realitza una entrevista de feedback amb la persona avaluada amb l’objectiu d’implementar les accions pertinents.

Els objectius de realitzar una avaluació de 360º són:

  1. Conèixer l’exercici de cada un dels avaluats d’acord a diferents competències requerides per l’organització i el lloc en particular per desenvolupar-les.
  2. Detectar àrees d’oportunitat de l’individu, de l’equip i/o de l’organització.
  3. Dur a terme accions necessàries per millorar l’acompliment de l’avaluat i, per tant, de l’organització.
  4. És possible relacionar l’avaluació amb la retribució variable o qualsevol tipus de benefici personal.

El propòsit és donar a l’empleat la retroalimentació necessària per prendre les mesures pertinents per millorar el seu acompliment, el seu comportament o ambdós, i proporcionar a la gerència la informació necessària.

Aquesta avaluació proporciona una major i millor visió dels punts de major impacte del treball de cada persona i la majoria de les vegades és millor acceptada per tots, ja que el seu valor és grupal i no recau en una sola persona.

Manel Macià Martí 

Director a TALENTIA GESTIÓ 

Back To Top
×Close search
Search
Obrir xat
1
Necessites ajuda?
Deixa'ns un missatge i contactarem amb tu rapidament!