El seu nom *

El seu e-mail *

El seu telèfon

Assumpte

Missatge *

La millora en una organització la dinamitzen les persones

Els productes i els beneficis són el resultat. Aportem valor a les Pimes que vulguin professionalitzar la gestió del seu capital humà.

En una societat cada dia més dinàmica , amb un mercat en permanent canvi i amb nivells de competència majors, l’activitat empresarial requereix més coneixements i habilitats. Per aquest motiu, cal dotar les empreses de les eines, informació i formació necessàries per adaptar-se a les condicions canviants  del mercat actual. Aquest increment en el grau de qualificació i informació disponible permetrà a l’empresa planificar el seu esdevenir i actuar de manera més eficaç i professional.

TALENTIA GESTIÓ sabem que l’èxit present no garanteix l’èxit futur, per aquest motiu resulta tan necessària la innovació continuada dins l’empresa . L’adeqüació i innovació en les eines , coneixements i mètodes és vital per assegurar l’èxit futur de les companyies.

Hem dissenyat i desenvolupat un innovador software, AvaluTic, per avaluar les competències dels empleats, totalment adaptable a les necessitats i cultura de cada empresa.

L’avaluació per competències és
un instrument de gestió de persones.

Avaluació de 360º

L’avaluació de 360º pretén donar als empleats una perspectiva del seu acompliment el més adequada possible, en obtenir aportacions des de tots els angles: caps, companys o subordinats.

Avaluació acompliment

La finalitat de l’avaluació de l’acompliment és orientar l’actuació professional amb l’objectiu d’aconseguir la màxima adequació possible de les persones als seus llocs de treball.
noia-avalutic-talentia-gestio